Sara rue pierderea în greutate va și har


Ne-a întărit Puterea de a crede, aș zice, după cum o afirmă și tema din acest an. Constantin Chiriac și echipa sa au făcut un gest de solidaritate față de spectatorii festivalului, de a organiza o ediție online FITS.

Pentru cei aflați dincolo de ecranele laptopurilor, telefoanelor sau altor dispozitive, această ediție a însemnat în primul rând o promisiune ținută. În plină pandemie, când marile festivaluri din lume s-au anulat, Sibiul s-a sara rue pierderea în greutate va și har spontan contextului și a transmis online spectacole de teatru, dans, operă, confe­rințe, circ contemporan, outdoor, spec­tacole pentru copii și discuții live.

În total de evenimente. Singurul regret al multora, cei care au urmărit cu pasiune festivalul, a fost că nu au reușit de fiecare dată să se sincronizeze cu programul, deși și-ar fi dorit să vadă cât mai multe.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Și aici, C. Chiriac a găsit soluția. Din luna iulie, în fiecare sâmbătă, va fi reluată câte o zi din festival, până la finalul anului. Astfel, programul festivalului va fi redifuzat, pe parcursul anului încă de trei ori.

EUR-Lex Access to European Union law

Revista Capital Cultural vă oferă și în acest an, o ediție specială în care punctează momentele importante ale festivalului. Am fost martorii unui eveniment inedit, generat de contextul pandemiei, și care va rămâne în istoria festivalului ca un moment de cotitură ce a dus la crearea unor noi secțiuni în următoarele ediții ale FITS, dar și la înglobarea noilor tehnologii în spectacolul scenei contemporane. Cu siguranță, cei care au urmărit măcar o conferință specială sau un spectacol, nu au rămas indiferenți la oferta FITSonline pe care organizatorii ne-au oferit-o cu generozitate, într-o perioadă în care avem atât de multă nevoie să ne simțim împreună, chiar și de la distanță.

What has FITSonline left behind? Constantin Chiriac and his team corp dolofan subțire a solidary gesture to Festival spectators, by organizing an online edition of FITS. And for those behind the screens of their laptops, telephones or other devices, this edition was first and foremost a kept promise.

In total, events. The only regret of many passionate followers of the Festival was that they couldn't always fit everything into their schedules, although they would have wanted to see as many shows as possible.

Ken Blanchard Considerat un lider al ştiinţei dezvoltării personale, a fondat numeroase companii dedicate asistenţei în atingerea desăvârşirii personale şi profesionale. Robbins are ca scop o lume mai bună, prin ajutarea celorlalţi să devină căpitanii propriilor vieţi stăpânirea relaţiilor de familie, orientarea spre scopuri sau eliberarea stress-ului emoţional sau financiar. De-a lungul anilor şi-a dedicat energia şi resursele celor care aveau nevoie, iar în a fondat o organizaţie non-profit pentru sprijinul copiilor defavorizaţi, al celor fără adăpost, al vârstnicilor şi deţinuţilor. Anthony Robbins trăieşte în La Jolla, California.

In this case too, C. Chiriac found a solution.

Gypsy 83 - Voice So Sweet

Starting July, each Saturday, they will rebroadcast a day of the Festival, until the end of the year. Thus, the programme of the Festival will be rebroadcast three times throughout the year. Capital Cultural brings a special edition highlighting the most relevant moments of the Festival.

We witnessed a one-ofa-kind event, resulting from the context of the pandemic, which will go down in the history of the Festival as a turning point that led to the creation of new sections in the following editions of FITS, as well as to the integration of new technologies in contemporary theatre. În paginile dosarului, câteva voci devin ecoul numeroșilor invitați ai festivalului, căci pentru toată lumea FITS a devenit un ritual cultural cu care se deschide sezonul cald, o celebrare a marilor nume și spectacole ale teatrului mondial.

Un ritual suplinit parțial de ediția online, căruia i-am resimțit, însă, absența întâlnirii vii, față în față. Autorii din dosar trăiesc și profesează în afara României, dar i-am invitat să participe pentru legăturile statornice cu FITS și cu teatrul românesc.

George Banu e consultantul festivalului încă de la primele ediții, iar implicarea sa a fost hotărâtoare în prezența celor mai valoroși artiști și în câștigarea prestigiului FITS în lumea teatrală internațională. Mirella Patureau este o avizată comentatoare a noii scene teatrale românești și internaționale, dar și o importantă verigă de legătură a tinerilor artiști români cu mediul teatral francez.

sara rue pierderea în greutate va și har

Din Germania, jurnaliștii Medana Weident și Dieter Topp urmăresc cu fideli­ tate FITS și îl evaluează în contextul festivalier european, iar Irina Wolf este pivotul de legătură al teatrului românesc cu cel austriac și italian. Pentru toți, FITS urmărit în spațiul virtual e în primul rând un angajament onorat de echipa lui Constantin Chiriac în fața publicului, dar și un gest de rezistență și încredere în valorile teatrului ce anulează fron­ tie­rele ridicate de izolare și temperează angoasele viitorului incert.

The FITS Online File aims to collect opinions of certain loyal Festival collaborators and commentators, reflect on how it was received remotely and integrated in the daily lives of our world-round contributors.

The file evokes certain voices echoing the numerous guests of the Festival, as everybody now perceives FITS as a cultural ritual that opens the summer season, a celebration of great names and world theatre performances; a ritual partially replaced by the online edition, which nevertheless lacked the liveliness of face-to-face meetings.

Calvarul Avertisment Acum câteva luni s-a stins un poet foarte tânăr şi foarte necunoscut. Ziarele, atât de grăbite să descopere fapte diverse, nici măcar nu i-au înregistrat moartea. Adevărat că moartea aceasta n-a prea fost senzaţională.

The authors included in the file live sara rue pierderea în greutate va și har work outside Romania, but we asked them to be part of it because of their long-lasting connections with FITS and Romanian theatre. George Banu has been a festival consultant from the very first editions, and his involvement has been decisive for the participation of the most valuable artists and in FITS becoming prestigious on the international stage. Mirella Patureau is a skilled commentator of the new Romanian and international theatre stage, as well as an important link between young Romanian artists and the French theatre world.

Este consultant artistic și moderator Prize of the French Academy. Nemira, colecția Yorick Eu stau pe cea mai animată stradă a Parisului, axa centrală ce leagă Estul și Vestul, strada Rivoli.

Carti top 3000

Strada Rivoli e referința Parisului. De obicei aglo­merația e excesivă, acum și mai mult, de când noua primăriță, o țâcnită, a strâmtat-o pentru a lăsa loc bicicletelor.

Rue de Rivoli a devenit un maț ștrangulat! În timpul izolării viața s-a oprit. Nimic nu mai mișca în afară de câțiva polițiști pe cai ce făceau de gardă ca să-i amendeze pe recalcitranții refractari la precauțiile Primăriei, strict impuse. Nimeni… Într-o dimineață, când am coborât în fața casei, mă aștepta o balegă seri­oasă de 2 kilograme. Ca în secolul XIX… Dezolat, am privit caii îndepărtânduse și am regretat ambu­teiajele! Un oraș fantomă!

Liviu Rebreanu

Ce e un oraș fără oameni? Îi prefer pe ei, căprioarelor de pe Champs-Elysées și lebedelor de pe Sena! I live on Rivoli Street, the liveliest street in Paris, the main axis connecting the East and the West. It was opened by Baron Haussmann in the 19th century, when he completely reorganized the French capital. Rivoli Street is the landmark of Paris. It is usually overcrowded, ever more so these days, when the crazy new mayor narrowed it to make room for bicycles. Rue de Rivoli is now a strangled gut.

sara rue pierderea în greutate va și har

Cars drive slowly, while on their left and right bicycles, scooters and others with more sophisticated technical means scurry by incautiously. During the confinement, life stopped. Nothing moved, except for a few mounted police officers fining those who did not obey the strict precautions imposed by the City Hall.

One morning, when I went down, I was met by a serious two-kilo dung. As if it were the 19th century Distressed, I watched the horses walk away, missing traffic jams.

sara rue pierderea în greutate va și har

Such a ghost city! What is a city without people? I prefer people to the deer on the Champs Elysées and to the swans on the Seine.

sara rue pierderea în greutate va și har

Obosit de socializare, am gustat temporar refugiul singurătății. Fără nici un sentiment de vinovăție, de trădare a teatrului… teatrul la care, pentru moment, am visat fără să-l mai văd! Tired of social life, I temporarily enjoyed the refuge of solitude. Without feeling guilty for betraying theatre The theatre about which, momentarily, I only dreamed, without seeing it! Determinare dublă! Solitudine și comunitate. Dezechilibrată, relația a produs progresiv o frustrare.

Și ea s-a temperat grație unor călătorii în împărăția umbrelor, aceste spectacole înregistrate, astăzi resuscitate.

Invalide, căci ele sunt lipsite de orice prezență fizică, ele însă reactivează aventuri străvechi sau dezvăluie altele, necunoscute, pentru a fi descoperite Am răsfoit paginile unei biblioteci a spectacolelor în singurătatea unei camere.

sara rue pierderea în greutate va și har

Altădată am fi refuzat imaginile online, astăzi însă ne acomodăm cu ele. Și le privim ca pe un câmp de ruine, cu tot ce presupune el ca absență și totodată apel la imaginar.

Carti top 3000

Îmi lipsesc, cert, veci­ nul, sala de spectacol, în schimb, hoinăresc între țări și-i regăsesc pe cei ce sunt în viață și pe cei care s-au stins, reuniți grație persistenței aces­ tor amprente fantomatice ale teatrului. Retrans­ miterea servește ca substituție. Spațiu intermediar care leagă ce a fost de ce continuă să fie! Și, ca de obicei, pierdem și câștigăm FITS în ediția a servit ca remediu și terapie pentru nostalgia unei absențe!

Absența comunității teatrale Dacă efervescența străzii care exalta aventura sibiană era absentă, ca semn de rezis­ tență, de necapitulare a intervenit acest gest de revoltă care fu extraordinarul program propus de către Constantin Chiriac însoțit de Vicențiu Rahău și Andrada Cazan!

Cum să nu acceptăm teama și cum să i ne opunem, nu plângând, ci lup­ tând? Aceasta-i valoarea festivalului pe timp de pandemie. Cum să nu-mi recunosc plăcerea de a fi discutat cu prieteni japonezi sau canadieni despre festival Double determination!

Solitude and community.

La cinci pasi de tine

Unbalanced, this relation progressively led to a frustration, which was quenched down thanks to some journeys in the kingdom of shadows, these recorded shows, revived today.

Invalid, as they lack any physical presence, yet reactivate ancient adventures or reveal new, unknown ones I leafed through the pages of a library of performances in the loneliness of a room. In the past, we refused online images; yet today, we are growing accustomed to them. And we watch them as a field of ruins, with everything this implies in terms of absence and all the while call for imagination.